buyruk | net

to Infinity and Beyond!

Okudum Öğrendim #1

| Filed under Türkçe

İhtimam: Özen
Kullanım: “Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu.”
Kaynak: H. F. Ozansoy

Rical: Erkekler, yüksek makamlardaki devlet adamları
Kullanım: “Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.”
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.9

Tevliyet: Vakıf mallarına bakma görevi
Kullanım: İnkılaptan iki sene evveldi, dolaşık bir “tevliyet” davası yüzünden istifasını verdi ve günden güne bulanan hükümet işlerinde tiksinerek bir köşeye çekildi.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.9

Muayede: Bayramlaşma
Kullanım: Muayede merasiminde hiç değilse “defteri mahsusa” imzasını atmaya giderdi.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

Enbiya: Nebiler, kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler
Kullanım: Naim Efendi o terbiyeli kimselerdendir ki evliya, enbiya isimlerinin sonunda “Radiyallahû and” demeyi hiç unutmazlar ve “Paşa” kelimesini med ile telaffuz edip, mutlaka “hazretleri” ile nihayetlendirirler.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

Bu yazı toplamda 5384, bugün ise 1 kez görüntülenmiş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *