buyruk | net

to Infinity and Beyond!

Okudum Öğrendim #2

| Filed under Türkçe

Müşfik: Sevecen, şefkatli
Kullanım: “Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşadı.”
Kaynak: Ömer Seyfettin

 

Mübalâtasız: Dikkatsiz
Kullanım: Göğüs üstünde bir yağ lekesi, bir kaba söz, mübalâtasız bir hareket, onu müsavi derecede kederlendiren şeylerdendir.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

 

Müsavi: Eşit
Kullanım: Göğüs üstünde bir yağ lekesi, bir kaba söz, mübalâtasız bir hareket, onu müsavi derecede kederlendiren şeylerdendir.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

 

Kesif: Yoğun, saydam olmayan, sıkı, kalın
Kullanım: Ağır kavuklu, alacalı, kesif Yeniçerilerin demir çarıklarının çiğnediği bu toprakta hangi tohum, hangi hava bu çiçeği veriyordu?
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

 

Huşunet: Sertlik, kabalık, kırıcılık
Kullanım: Bunlar, boyunlarından ipekli bir mendille boğulmuş solgun benizleriyle onların cebir ve huşunetinden ürkmüş kimseler gibidirler.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.11

Bu yazı toplamda 4418, bugün ise 0 kez görüntülenmiş.

by buyruk | tags : | 3

Okudum Öğrendim #1

| Filed under Türkçe

İhtimam: Özen
Kullanım: “Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu.”
Kaynak: H. F. Ozansoy

Rical: Erkekler, yüksek makamlardaki devlet adamları
Kullanım: “Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.”
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.9

Tevliyet: Vakıf mallarına bakma görevi
Kullanım: İnkılaptan iki sene evveldi, dolaşık bir “tevliyet” davası yüzünden istifasını verdi ve günden güne bulanan hükümet işlerinde tiksinerek bir köşeye çekildi.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.9

Muayede: Bayramlaşma
Kullanım: Muayede merasiminde hiç değilse “defteri mahsusa” imzasını atmaya giderdi.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

Enbiya: Nebiler, kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler
Kullanım: Naim Efendi o terbiyeli kimselerdendir ki evliya, enbiya isimlerinin sonunda “Radiyallahû and” demeyi hiç unutmazlar ve “Paşa” kelimesini med ile telaffuz edip, mutlaka “hazretleri” ile nihayetlendirirler.
Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak s.10

Bu yazı toplamda 5224, bugün ise 1 kez görüntülenmiş.

by buyruk | tags : | 1